''עופר וקנין - ''יהלום''

להעיר ולהאיר ליבו של אדם לגדולתו