זיהוי ושחרור חסמים פנימיים

מטרת האימון האישי היא לזהות ארועי מפתח ,פרדיגמות וחסמים אישיים המעכבים את פריצות הדרך בחיינו