טיול אימון משימתי  קבוצתי

מטרת טיולי האימון המשימתיים הינו גיבוש, יצירת חוויה מלכדת , שיפור התקשורת הבין אישית ועוד